Install Theme

Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

just about ANYthing

things. thoughts. tumblr-ing.
Sep 19 '14
aoitenshi:

Fairy meetup! Had a night full of shenanigans with Lek and Clang. 💗

Thank you Fairies <3

aoitenshi:

Fairy meetup! Had a night full of shenanigans with Lek and Clang. 💗

Thank you Fairies <3

Sep 17 '14
junsabayton:

Wala sa internet ang kasagutan ng lahat. Pagkatapos ng trabaho lumabas ka, magbasa ng libro, pumunta sa mga event na magiging masya ka sa art,culture na event na nababasa mo sa diaryo. Uminom ka at makipag kwentuhan sa mga kaibigan etc. Para naman tumaas ang taste mo sa buhay at hindi makakatulong sa kalungkutan mo ang harap ng monitor. Masarap lumabas masarap sa labas kahit mag isa. Magandang Gabi mga Bata.

Tama!

junsabayton:

Wala sa internet ang kasagutan ng lahat. Pagkatapos ng trabaho lumabas ka, magbasa ng libro, pumunta sa mga event na magiging masya ka sa art,culture na event na nababasa mo sa diaryo. Uminom ka at makipag kwentuhan sa mga kaibigan etc. Para naman tumaas ang taste mo sa buhay at hindi makakatulong sa kalungkutan mo ang harap ng monitor. Masarap lumabas masarap sa labas kahit mag isa. Magandang Gabi mga Bata.

Tama!

Sep 15 '14
Movie weekend: BEGIN AGAIN. &lt;3&#160;pitoy #Loveformusic

Movie weekend: BEGIN AGAIN. <3 pitoy #Loveformusic

Sep 15 '14
Movie weekend: CHEF pitoy #feelgood #movieforthefamily

Movie weekend: CHEF pitoy #feelgood #movieforthefamily

Sep 15 '14
My dearest household

My dearest household

Sep 14 '14
My tutees, Armealyn and Vincent. Lesson for the day: Letters R G B. #Cornerstone

My tutees, Armealyn and Vincent. Lesson for the day: Letters R G B. #Cornerstone

Sep 14 '14
Deep-fried Maling w/ Mayo dip.

Deep-fried Maling w/ Mayo dip.

Sep 14 '14
Bookmark pasalubong from my sister Emers. #woodpaper

Bookmark pasalubong from my sister Emers. #woodpaper

Sep 14 '14
View by the window.

View by the window.

Sep 7 '14
Happy Household Prayer Meeting ❤

Happy Household Prayer Meeting ❤